Kobe Nguyen

Kobe Nguyen

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, không chỉ là trung tâm đầu não về chính trị, văn hoá và khoa học kĩ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về giao dịch kinh tế và quốc tế của cả nước. Với những định hướng và chiến lược vững chắc, quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo ra không gian và động lực phát triển mới trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và địa phương.

Tổng quan về thành phố Hà Nội

Vị trí địa lý

Thủ đô Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Các điểm cực của thủ đô Hà Nội là:

 • Điểm cực Bắc tại: thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
 • Điểm cực Tây tại: thôn Lương Khê, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.
 • Điểm cực Nam tại: khu danh thắng Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
 • Điểm cực Đông tại: thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.

[caption id="attachment_16971" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Nguồn: Báo cáo nghiên cứu thị trường thành phố Hà Nội - Sen Vàng Group[/caption]

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

Kinh tế xã hội

Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế Thủ đô và đất nước tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

[caption id="attachment_16972" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội[/caption]

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Cùng với cả nước, kinh tế Hà Nội duy trì mức tăng trưởng khá, ước tính tăng 6,27% so với năm trước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 151,1 triệu đồng, tăng 6,5% so với năm 2022, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với thực hiện năm 2022. Chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, ước thực hiện 102,1 nghìn tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán năm và tăng 9,9% so với năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2023 tăng 2,04% so với bình quân năm 2022, lạm phát cơ bản được kiểm soát. Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, dự kiến năm 2023, thu hút FDI của Thành phố đạt gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 6,3% so với năm trước.

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Một số chỉ tiêu đến năm 2050:

 •  Quy mô dân số thường trú đến 2050 khoảng 13 - 13,5 triệu người.
 • Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 6,5 - 7,0%/ năm giai đoạn 2031- 2040 và 6,0 - 6,5% giai đoạn 2041 - 2050.
 • GRDP bình quân đầu người năm 2050 đạt khoảng 45.000 USD - 46.000 USD.
 • Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 - 85% vào năm 2050

Chỉ tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030

Kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5 - 9,5%/ năm giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, quy mô GRDP gấp 3,4 lần năm 2020; đóng góp 15 -16% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) của cả nước; đóng góp vào GRDP. của vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 45-46%.

- Tỷ trọng GRDP của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 65,17%, khu vực công nghiệp xây dựng khoảng 25,31%, khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 1,27%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 8,25%.

- Tỷ trọng kinh tế số chiếm 40% trong GRDP.

- Đóng góp bình quân của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 57 - 58%.

- GRDP bình quân/người đạt khoảng 13.500 - 14.000 USD (giá hiện hành).

- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021- 2030 khoảng 8,8 - 9,5

triệu tỷ đồng (Giá hiện hành).

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2030 khoảng 928,5 nghìn tỷ đồng

(Giá hiện hành).

- Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7,5-8%/ năm.

Xã hội

- Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,86 - 0,90.

- Tỷ lệ trường công đạt chuẩn quốc khoảng 95%.

- Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong nền kinh tế lên 85% năm 2030; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ lên 62% năm 2030.

- Tỷ lệ lao động khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 5%, tỷ lệ lao động làm việc trong công nghiệp - xây dựng ở mức 35%, và tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực dịch vụ trên mức 60% vào năm 2030.

- Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 3,5% trong cả giai đoạn.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5%/năm

- Phấn đấu đạt 32 giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường bệnh tuyến trung ương); có 14 bác sỹ/vạn dân (không kể bệnh viện tuyến trung ương). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.

- Có khoảng 55 - 60% đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao đạt chuẩn theo quy định.

[caption id="attachment_16981" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Năm trụ cột phát triển của Thủ đô Hà Nội[/caption]

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

Quy hoạch tỉnh Hà Nam

QUY HOẠCH|TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

Với các yêu cầu đặt ra ở trên,đề xuất cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô trong giai đoạn đến 2030 như sau:

- Năm không gian phát triển: (1). Không gian số; (2). Không gian văn hoá; (3). Không gian ngầm; (4). Không gian trên cao; (5). Không gian xanh, công cộng.

- Năm hành lang và vành đai kinh tế: (1). Hành lang kinh tế phía Đông Thủ đô; (2). Hành lang kinh tế Đông Bắc Thủ đô; (3). Hành lang kinh tế Bắc Nam; (4). Hành lang kinh tế Tây Bắc; (5). Vành đai kinh tế (Là sự kết hợp giữa vành đai 4 và vành đai 5 trên địa bàn Thủ đô).

- Năm trục động lực: (1). Trục sông Hồng; (2). Trục Hồ Tây - Ba Vì; (3). Trục Nhật Tân - Nội Bài; (4). Trục Hồ Tây - Cổ Loa và (5). Trục liên kết phía Nam (trục liên kết Vùng).

[caption id="attachment_16988" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Trục Cổ Loa - Hồ Tây[/caption]

- Năm vùng kinh tế - xã hội: (1). Vùng trung tâm; (2). Vùng Bắc sông Hồng; (3). Vùng Tây Thủ đô; (4). Vùng phía Nam Thủ đô; (5). Vùng phía Bắc Thủ đô.

- Năm vùng đô thị: (1) Đô thị Trung tâm; (2) Thành phố phía Tây; (3) Vùng đô thị Sơn Tây- Ba Vì; (4) Thành phố phía Bắc; (5) Đô thị phía Nam.

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

[caption id="attachment_16982" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Sơ đồ cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô Hà Nội[/caption] [caption id="attachment_16985" align="aligncenter" width="1187"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Định hướng phát triển không gian toàn đô thị[/caption]

Chú trọng phát triển 5 loại hình không gian: 

[caption id="attachment_16986" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Các không gian phát triển Thủ đô Hà Nội[/caption]

 • Không gian trên cao (phát triển theo không gian chiều cao trên mặt đất tại các khu vực thích hợp), 
 • Không gian ngầm (phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn và phát triển các dịch vụ đô thị), 
 • Không gian số (phát triển hạ tầng số đi trước có độ phủ rộng toàn lãnh thổ, làm cơ sở nền tảng cho phát kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, hiện đại),
 • Không gian văn hóa – sáng tạo (mở rộng không gian các khu di tích văn hóa, lịch sử, không gian sáng tạo để triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa, thực hiện các hoạt động của thành phố sáng tạo do UNESCO công nhận), 
 • Không gian công cộng (đặc biệt là không gian xanh, bảo vệ không gian sông hồ và cảnh quan mặt nước).

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

QUY HOẠCH | QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Theo quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2030. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 quốc gia phân bổ cho thành phố Hà Nội được thể hiện chi tiết tại Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

QUY HOẠCH | HỆ THỐNG ĐÔ THỊ

Định hướng chiến lược phát triển không gian đô thị

(1) Phát triển Thủ đô Hà Nội theo hướng thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm động lực phát triển quốc gia. Phát triển liên kết vùng để xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội là cực tăng trưởng của vùng động lực phía Bắc (vùng đồng bằng sông Hồng), trở thành thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

(2) Phát triển không gian vùng đô thị theo cấu trúc vành đai và hướng tâm.

(3) Phát triển đô thị theo mô hình TOD.

(4) Phát triển hạ tầng đô thị hiện đại thông minh trên cơ sở hệ sinh thái đa dạng, linh hoạt, sẵn sàng đón nhận các thử nghiệm và các đổi mới mới của nền kinh tế:

(5) Phát triển không gian đô thị gắn với chiến lược hành lang xanh

[caption id="attachment_16992" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Hà Nội đang phát triển đô thị theo hướng bền vững với những tiêu chí cụ thể như đô thị sinh thái, đô thị thông minh, đô thị đáng sống[/caption] [caption id="attachment_16989" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Cấu trúc không gian đô thị Hà Nội[/caption]

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

Phương án phát triển hệ thống đô thị

Phát triển hệ thống đô thị Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn 2050 sẽ tổ chức theo mô hình: Chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các thành phố thuộc thủ đô.

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

[caption id="attachment_16991" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Dự báo dân số Hà Nội đến năm 2050[/caption]

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

QUY HOẠCH | ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Định hướng quy hoạch, xây dựng nông thôn truyền thống: xanh, hiện đại, nông dân văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống dân tộc.

[caption id="attachment_16993" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Diện mạo nông thôn mới khang trang ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng[/caption]

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

QUY HOẠCH | HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Gồm có

[caption id="attachment_16983" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Nút giao thông Pháp Vân - Vành đai 3, đây là dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, TP Hà Nội.[/caption]

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Xem chi tiết tại: Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

QUY HOẠCH | PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHU CHỨC NĂNG | KHU CÔNG NGHỆ CAO

Khu công nghệ cao Hoà Lạc với mục tiêu trở thành hạt nhân xây dựng và thúc đẩy thành phố Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực.

[caption id="attachment_16994" align="aligncenter" width="1920"]Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Khu công nghệ cao Hoà Lạc[/caption]

Xem thêm các dự án trọng điểm khác tại:  Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

QUY HOẠCH | PHƯƠNG ÁN PHÁT RIỂN KHU CHỨC NĂNG | KHU CÔNG NGHIỆP

Thời kỳ 2021 - 2050: Quy hoạch và phát triển mở rộng hoàn thiện 23 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch 5.594 ha . Ổn định các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp.

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

QUY HOẠCH | PHƯƠNG ÁN PHÁT RIỂN KHU CHỨC NĂNG | KHU DU LỊCH

Giai đoạn 2021-2030: Phát triển du lịch theo cụm:Trên cơ sở 04 vùng kinh tế xã hội, dựa vào căn cứ tổ chức không gian du lịch, không gian du lịch Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được định hướng phát triển thành 06 cụm du lịch:

Xem thêm các dự án trọng điểm khác tại:  Báo cáo nghiên cứu thị trường Thành phố Hà Nội

Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

 Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tóm tắt quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 ”do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp cho các doanh nghiệp bắt kịp được những xu hướng trong thời đại mới.

Nguồn: Sen Vàng Group

0

Bình luận

Sun Symphony Residence: Sống giữa những “báu vật” thiên nhiên ban tặng Đà Nẵng

Nhường chỗ cho những cuộc di cư trú ẩn về miền hoang sơ, lối sống “xa xỉ”, chữa lành giữa thiên nhiên giờ đây có thể được tìm thấy ở trung tâm của một trong những thành phố đáng sống bậc nhất châu Á. Xem thêm
Sun Symphony Residence: Sống giữa những “báu vật” thiên nhiên ban tặng Đà Nẵng - 1

Chung cư Hà Nội đã hạ nhiệt...nhưng giá còn tiếp tục tăng lên

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc của Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam khẳng định, nguyên nhân chính khiến giá chung cư tăng mạnh là do nguồn cung quá khan hiếm, giá mở bán cao đã gây ra đợt tăng giá mạnh. Xem thêm
Chung cư Hà Nội đã hạ nhiệt...nhưng giá còn tiếp tục tăng lên - 1

Hé lộ 2 kịch bản có thể xảy ra tác động đến thị trường BĐS cuối năm 2024

Thị trường bất động sản sẽ được phục hồi, theo các chuyên gia việc quyết định thị trường sôi động hay không phụ thuộc vào chính sách pháp luật, các nguồn vốn đầu tư đa dạng và đặc biệt là sự am hiểu thị trường đối với người mua, người bán và người môi giới… Xem thêm
Hé lộ 2 kịch bản có thể xảy ra tác động đến thị trường BĐS cuối năm 2024 - 1

Căn hộ 2 tỷ tại TP.HCM còn không?

Vẫn còn chứ, tuy nhiên cũng sẽ có nhiều lý do tại sao còn phân khúc này tại TPHCM. Có thể đó là căn studio, có thể chung cư đã bàn giao lâu rồi, hoặc có thể là NOXH,... Xem thêm
Căn hộ 2 tỷ tại TP.HCM còn không? - 1

Masterise Homes "chào sân" thị trường bất động sản Hải Phòng

Tiếp nối những dự án quốc tế tại TPHCM và Hà Nội, tháng 6, Masterise Homes công bố gia nhập thị trường bất động sản Hải Phòng với dự án mới mang tên The Centric. Xem thêm
Masterise Homes "chào sân" thị trường bất động sản Hải Phòng - 1

CĂN HỘ QUẬN 12

Diện tích cũng thuộc top quận/huyện thành phố nhưng mật độ cư dân khá thưa, nhìn trên bản đồ cũng thấy rõ phần lớn dân cư tập trung đông nhất gần Gò Vấp và khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất. Xem thêm
CĂN HỘ QUẬN 12 - 1

CÓ 1 TRIỆU ĐÔ RỒI MÀ VẪN KHÔNG MUA ĐƯỢC NHÀ ĐÚNG Ý

Biệt thự, liền kề thuộc các dự án nằm dọc tuyến đường vành đai 3 vào diện đắt nhất Hà Nội. Tại khu vực phía Tây Hồ Tây, có trong tay 1-2 triệu USD khó có thể mua được nhà ở đây. Khảo sát giá biệt thự tại Khu đô thị Starlake, các chủ nhà đang rao bán ở mức 420 - 550 triệu đồng/m2, diện tích từ 132-300m2. Xem thêm
CÓ 1 TRIỆU ĐÔ RỒI MÀ VẪN KHÔNG MUA ĐƯỢC NHÀ ĐÚNG Ý - 1

Em muốn bán mảnh đất giá 5 tỷ

Giờ có người hỏi mua, cọc 500tr và hẹn 45 ngày sau trả số còn lại rồi làm giấy tờ mua bán. Xem thêm

Các bác cho em hỏi giữ cọc lâu như vậy có rủi ro gì không ạ?

Em thì muốn hẹn người ta 1 tháng sau quay lại nếu vẫn chưa bán đc thì lúc đấy cọc 500tr và em giữ đất 15 ngày. Cách này có ổn không các bác?

Cảm ơn mọi người!

Bộ Xây dựng đưa ra tiêu chuẩn PCCC cho chung cư mini dưới 7 tầng, nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ

Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến trong tháng 7, Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đối với các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ (chung cư mini) có quy mô dưới 7 tầng, trong đó có thiết kế về phòng cháy, chữa cháy sẽ được ban hành. Xem thêm
Bộ Xây dựng đưa ra tiêu chuẩn PCCC cho chung cư mini dưới 7 tầng, nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ - 1

Hướng dẫn làm thủ tục cho tặng căn hộ chung cư cha mẹ cho con

Bước 1: Lấy sổ về. Nếu căn hộ không thế chấp thì không có bước này, nếu đang trong ngân hàng thì phải tất toán khoản vay để lấy ra. Xem thêm
Hướng dẫn làm thủ tục cho tặng căn hộ chung cư cha mẹ cho con - 1

TTC Land áp lực với xử lý “núi” nợ hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2024?

Kết thúc quý I/2024, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HOSE: SCR) ghi nhận doanh thu èo uột, trong khi doanh nghiệp này đang phải đối mặt với áp lực trả khoản nợ gốc và lãi ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ đồng đến hạn trong năm 2024. Xem thêm
TTC Land áp lực với xử lý “núi” nợ hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2024? - 1

Lãi suất vay...

2023 từng hỗ trợ một ca tư vấn mua căn hộ, được khách hàng chia sẻ về việc nhờ người thân ở Đài Loan vay với mức lãi 2%, mình đã vô cùng ngạc nhiên. Xem thêm

Tối qua, trao đổi với khách hàng khác thì lại được chia sẻ, khách được người thân vay dùm 500 triệu với mức lãi suất 500k/tháng. Bấm sơ thì mình thấy lãi suất khoảng hơn 1%. Trước đó khách này đang tính vay mua căn hộ ở Việt Nam nhưng lại thôi. Nhưng được người thân sẵn sàng hỗ trợ như này thì khách mạnh dạn vay và mang tiền về mua nhà ngay.

Case mới nhất mình hỗ trợ khách vay, mức lãi là 5.8%, trường hợp cá nhân vay mua bất động sản nhé mọi người. Không biết tình hình lãi hiện tại ở các ngân hàng Việt Nam như nào nhỉ?

Trần Tuyên

Lãi suất vay... - 1

“Học xong con về quê,

con không thích những nhà toà nhà cao tầng với những con ngõ muốn lách xe đi vào cũng khó.” Xem thêm

Thành phố từng là ước mơ của mình những ngày chưa lớn, nhưng bây giờ, ước mơ của mình là con đường rộng thênh thang ở quê, là mở mắt ra từ ngôi nhà cấp 4 ngay mặt đất.

Mình từng nài nỉ bố mẹ để được lên Hà Nội nhưng lúc này mình lại muốn về nhà.

Nhà mình độc lập, không có nhà nào xếp chồng lên, không có nhà nào ở phía dưới. Nhà mình, nhiều cây nhiều hoa, nhiều đất nhiều sự sống.

Mình hứa với mẹ “học xong đại học, con về”.

Mặc dù vấn đề nhà cửa, giá bđs ở quê dễ chịu hơn nhưng Có lẽ đây là lựa chọn của số ít người và thực sự nó cũng không dành cho số đông khi cơ hội việc làm ở vùng nông thôn bị hạn chế. Còn bạn, nếu có công việc tương đối tốt ở quê thì bạn có chọn về quê không?

Hoàng Chung

“Học xong con về quê, - 1

Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC

Trao đổi với PetroTimes, Luật sư Vũ Thủy Linh - Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, một dự án bất động sản chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) khi đáp ứng đủ các điều kiện về pháp lý, trong đó có điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Xem thêm
Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC - 1

Khối nợ gần 24 nghìn tỉ của KN Cam Ranh - đại gia bất động sản lớn nhất Khánh Hòa

Tại ngày 31.12.2023, nợ phải trả của Công ty KN Cam Ranh ở mức 23.926 tỉ đồng, gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, trong 2 năm, từ 31.12.2021 đến cuối năm 2023, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng đến 93%. Xem thêm
Khối nợ gần 24 nghìn tỉ của KN Cam Ranh - đại gia bất động sản lớn nhất Khánh Hòa - 1

Chào mọi người. Em xin một chút lời khuyên với

Profile em hiện tại: đầu 3x, có 3 tỷ tiền mặt, đã có nhà riêng ở quê. Em sắp chuyển đến tpHCM sống khoảng 2 năm rồi rời đi. Em đang không biết nên: Xem thêm
Chào mọi người. Em xin một chút lời khuyên với - 1

CBRE: Giá nhà tại Hà Nội sẽ chững lại vào năm 2025

Chuyên gia của CBRE dự báo, cả năm 2024, giá nhà tại Hà Nội sẽ tăng chậm lại nhưng vẫn tăng trung bình 20%. Sau đó, năm 2025 sẽ chững lại. Xem thêm
CBRE: Giá nhà tại Hà Nội sẽ chững lại vào năm 2025 - 1

ĐÓN ĐẦU DÒNG VỐN FDI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI – CƠ HỘI NÀO CHO THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM?

Thị trường BĐS Việt Nam hưởng lợi gì và cần làm gì trước cơ hội lớn này? Xem thêm
ĐÓN ĐẦU DÒNG VỐN FDI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI – CƠ HỘI NÀO CHO THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM? - 1

Sức bật “lò xo” cho BĐS đô thị Đà Nẵng từ những cơ chế, chính sách đặc thù

 “Đối với Đà Nẵng, mọi chuyện đều có thể. Lịch sử 27 năm qua chứng tỏ điều đó.” PGS. TS, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên đã nhận định như vậy trong bối cảnh thành phố đang đứng trước “cuộc cách mạng lần thứ hai” khi tháng 6 này, tại kỳ họp thứ 7 khóa XV, Quốc hội sẽ thông qua những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đà Nẵng. Xem thêm
Sức bật “lò xo” cho BĐS đô thị Đà Nẵng từ những cơ chế, chính sách đặc thù - 1

Dạo này khi có cơ hội ngồi với "người có tiền" mình lại khuyên người ta mua đất ở những nơi khí hậu mát mẻ

Thật ngớ ngẩn khi đi khuyên người giàu tiêu tiền như thế nào- cộng đồng mạng hay nói thế, nhưng mà mình kệ, kaka. Xem thêm
Dạo này khi có cơ hội ngồi với "người có tiền" mình lại khuyên người ta mua đất ở những nơi khí hậu mát mẻ - 1

'Chuồng cọp' chống trộm trên tầng thượng bít đường sống khi cháy nhà

'Trộm nào leo được lên sân thượng để đột nhập mà sao nhiều người vẫn hàn lồng sắt bịt kín, để rồi chẳng biết chạy đường nào khi nhà cháy'. Xem thêm
'Chuồng cọp' chống trộm trên tầng thượng bít đường sống khi cháy nhà - 1

Cư dân chung cư Kingdom 101 bức xúc vì bị ngâm sổ hồng

Hơn 3 năm sau ngày bàn giao căn hộ, đến nay hàng ngàn cư dân chung cư Kingdom 101 (quận 10, TP.HCM) vẫn mòn mỏi chờ sổ hồng. Xem thêm
Cư dân chung cư Kingdom 101 bức xúc vì bị ngâm sổ hồng - 1

Một chiếc nhà xinh xinh trên một ngọn núi cao cao ở một hòn đảo xa xa…

Đây là ngôi nhà em trai mình xây cho ba mẹ và cũng là nơi gia đình bạn ấy ở khi về VN. Xem thêm
Một chiếc nhà xinh xinh trên một ngọn núi cao cao ở một hòn đảo xa xa… - 1
Một chiếc nhà xinh xinh trên một ngọn núi cao cao ở một hòn đảo xa xa… - 2

Tiền đâu mà Danh Khôi mua lại dự án của đại gia Dũng “lò vôi”?

Theo như tài liệu ĐHCĐ của Danh Khôi, công ty địa ốc này muốn mua lại một dự án của đại gia Dũng “lò vôi”. Nhưng việc thu xếp tài chính của Danh Khôi, vẫn nhờ vào các cổ đông để thực hiện kế hoạch của mình. Xem thêm
Tiền đâu mà Danh Khôi mua lại dự án của đại gia Dũng “lò vôi”? - 1

Giá chung cư lập đỉnh mới, chuyên gia khẳng định: “Còn tăng!”

TS Nguyễn Văn Đính dự báo, trong năm 2024, giá bán chung cư sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3 - 8%. Nguyên do là nguồn cung trong ngắn hạn vẫn chưa được giải quyết. Xem thêm
Giá chung cư lập đỉnh mới, chuyên gia khẳng định: “Còn tăng!” - 1

Xin tư vấn: Làm sao để kiếm thêm dòng tiền ổn định hàng tháng để bù qua tiền thuê nhà?

Chào mọi người. Em năm nay 25t, hiện tại đi làm tích góp dư được khoản 1tỷ, em đang ở nhà thuê ở Sài Gòn 4tr/ tháng. Thu nhập bình quân mỗi tháng từ 20-40tr vì em làm tự do nên vay ngân hàng cũng không phải dễ, em muốn kiếm thêm dòng tiền ổn định hàng tháng để bù qua tiền thuê nhà nhưng cũng tích luỹ tài sản. Xem thêm
Xin tư vấn: Làm sao để kiếm thêm dòng tiền ổn định hàng tháng để bù qua tiền thuê nhà? - 1

Chủ đầu tư bất ngờ cắt điện thang máy 704 căn hộ chung cư ở Nha Trang

Chủ đầu tư chung cư Scenia Bay Nha Trang (ở đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã bất ngờ cắt điện thang máy của 704 căn hộ tại chung cư này. Xem thêm
Chủ đầu tư bất ngờ cắt điện thang máy 704 căn hộ chung cư ở Nha Trang - 1
Thông báo
vừa bình luận bài viết