Vingroup "đặt chân" vào bất động sản Vân Đồn - Ảnh 1

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND huyện Vân Đồn căn cứ định hướng các quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Vân Đồn, các dự án đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận.

Đồng thời xem xét năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; xem xét đề nghị của Vincom Retail tại văn bản số 173/2019/CV-VCR-PTDA ngày 25/6/2019 đề xuất được nghiên cứu quy hoạch và đầu tư dự án trung tâm thương mại và nhà ở thấp tầng tại thị trấn Cái Rồng; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy chế làm việc, thời gian báo cáo trước ngày 15/7/2019.

Năm 2018, Vincom Retail khai trương 20 trung tâm thương mại với tổng diện tích bán lẻ gần 1,5 triệu m2. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.992 tỷ đồng, tăng 36% năm trước.
Năm 2018, Vincom Retail khai trương 20 trung tâm thương mại với tổng diện tích bán lẻ gần 1,5 triệu m2. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.992 tỷ đồng, tăng 36% năm trước.

Trước thông tin này, trên các trang mạng xã hội, nhiều nhà đầu tư, môi giới cùng quan điểm cho rằng đây là tín hiệu tốt, các dự án trong khu vực dự án triển khai dự báo sẽ được hưởng lợi cũng như góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Vân Đồn phát triển hơn.