Chuyên gia Bất động sản - Phan Công Chánh 
Chuyên gia Bất động sản - Phan Công Chánh 

Chia sẻ trên tờ Cafeland mới đây, ông cho biết:

Đầu tư bất động sản cũng giống như bạn đi câu cá. Để câu được cá bạn xác định vùng nào có khả năng có nhiều cá sẽ cắn mồi nhất. Đối với bất động sản cũng vậy, để đầu tư thành công cần có kỹ năng để xác định tiềm năng tăng giá của từng bất động sản.

Theo kinh nghiệm của tôi để đánh giá một bất động sản tiềm năng cần xem xét 5 yếu tố.

Làm sao để xác định bất động sản là cơ hội đầu tư hay bẫy? - Ảnh 1

Thứ nhất là pháp lý. Chắc chắn phải là một bất động sản chuẩn về pháp lý thì mới tiếp tục xem xét các yếu tố khác. Theo tôi pháp lý chính là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi đánh giá tiềm năng của một bất động sản.

Thứ hai là giá cả bất động sản. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp phải “lời lúc mua” chứ không phải “lời lúc bán”. Giá cả khi chúng ta mua sẽ quyết định mức lợi nhuận mà chúng ta nhận.

Thứ ba là tầm nhìn của nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có tầm nhìn xa, nhìn thấy các tiềm năng trong tương lai của bất động sản trong khi những người khác không nhìn thấy là đặc điểm của các nhà đầu tư bất động sản thành công.

Thứ tư là kiến thức và kinh nghiệm. Các nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức không chịu học hỏi, trau dồi kiến thức, không tích luỹ kinh nghiệm thì cho dù có đưa cho họ một bất động sản đầy tiềm năng, họ cũng không thể nhận thức được nó. Kiến thức và kinh nghiệm là hai yếu tố phải cần rèn giũa qua thời gian. Một khi đã trở thành một “học sinh giỏi” trong đầu tư bất động sản, phần thưởng sẽ cực kỳ xứng đáng.

Làm sao để xác định bất động sản là cơ hội đầu tư hay bẫy? - Ảnh 2

Thứ năm là đội nhóm. Các nhà đầu tư bất động sản cá nhân hành động riêng rẽ một mình sẽ rất khó để thành công trong thị trường. Thay vì vậy họ cần có đội nhóm bao gồm ít nhất một luật sư, một chuyên gia về thị trường và những nhà đầu tư khác. Với tôi, tiềm năng bất động sản không chỉ nằm ở chính bản thân bất động sản đó, mà còn nằm ở “con mắt” và nguồn lực của một nhà đầu tư cá nhân có đủ năm yếu tố trên.