Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bài viết này, Tài khoản Van Anh Do phân tích tình huống sau:

Xem bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là sổ hồng) trước khi đặt cọc tiền, kế tiếp là đến Phòng Công chứng ký hợp đồng mua bán nhà – thanh toán tiền; nhiều người mua nhà cứ nghĩ mọi chuyện đã chắc ăn, song thực tế không phải là vậy.

Trường hợp căn nhà có sổ hồng đầy đủ và còn nguyên vẹn nhưng chủ sở hữu căn nhà ấy lại đi báo mất sổ hồng để được cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ hồng mới, một khi sổ hồng mới được cấp thì sổ hồng trước đó hết giá trị hiệu lực. Người chủ sở hữu này mang sổ hồng vừa được cấp mới để thế chấp vay tiền tại ngân hàng, rồi dùng sổ hồng cũ để bán nhà.

Rõ ràng sổ hồng cũ là sổ hồng thật nên người mua không có chút nghi ngờ nào và quyết định đặt cọc tiền, mua nhà – thanh toán tiền; song về mặt pháp lý thì quyển sổ hồng ấy không còn giá trị sử dụng.Một khi người chủ sở hữu căn nhà không có khả năng thanh toán khoản tiền vay tại ngân hàng thì ngân hàng siết căn nhà đó để trừ nợ; lúc này người mua nhà bị thiệt hại.

Lời khuyên: Trước khi quyết định đặt cọc, ký hợp đồng mua bán nhà thì người mua cần mượn bản photocopy sổ hồng rồi liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để nhờ họ kiểm tra quyển sổ hồng đó có còn giá trị sử dụng hay không. Có như vậy thì người mua  mới tránh bị kẻ xấu lừa, đảm bảo lợi ích chính đáng cho bản thân.

Tuy nhiên, theo tài khoản Nguyễn Lực nhìn nhận như sau:

Thế chấp Ngân hàng sẽ phải thông qua thủ tục Đăng ký thế chấp tại VPĐKĐĐ và trên hệ thông uchi của công chứng đều nổi rõ nhà đang thế chấp tại Ngân hàng nào, thế chấp từ khi nào.

Trước khi công chứng công chứng viên đều kiểm tra sổ này và in 1 bản kết quả tra cứu uchi.

Rõ ràng việc thế chấp Ngân hàng để lừa người mua là không thể.Chỉ có thế chấp tín dụng đen mà thôi, mà một khi đã thế chấp tín dụng đen thì khó đỡ.