Thời điểm năm 2015, diện tích đất nông nghiệp của TP.HCM là 113.634 ha. Đến năm 2020, diện tích này sẽ giảm xuống chỉ còn 88.005 ha.

Năm 2015, diện tích đất phi nông nghiệp TP.HCM là 91.556 ha. Đến năm 2020 sẽ tăng lên 118.890 ha.

Đến năm 2020, TP.HCM sẽ chuyển 2.076 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp. Đến năm 2020, TP.HCM sẽ chuyển 1.155 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Năm 2015, đất ở tại đô thị TP.HCM là 19.631 ha. Năm 2020, đất ở tại đô thị sẽ tăng lên 24.060 ha.
Năm 2015, đất ở tại đô thị TP.HCM là 19.631 ha. Năm 2020, đất ở tại đô thị sẽ tăng lên 24.060 ha.

Như vậy, dư địa về nguồn lực đất đai của TP.HCM cho phát triển đô thị, đặc biệt là nhà ở còn rất lớn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy 2 điều: Thứ nhất, đất nông nghiệp TP.HCM còn quá nhiều, trong khi nông nghiệp đóng góp cho GRDP quá ít; thứ hai, giá đất quá cao trong khi đất bỏ hoang quá nhiều.

Có thể khẳng định rằng: TP.HCM sử dụng đất đai quá lãng phí. Năng lực điều hành của chính quyền trong quy hoạch, sử dụng đất quá tệ.

Tại hội thảo cuối tuần qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định: TP.HCM không thiếu đất, chỉ có điều là đang mất cân đối do sử dụng không đúng cách.
 

Lê Nguyễn