Tháng 3 năm 2019, thông qua Cty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) tôi có ký 02 hợp đồng với Công ty CP Kita Land (có trụ sở tại: 27 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) với nội dung như sau:

1.    Hợp đồng vay vốn với thời hạn 06 tháng (kể từ ngày ký) và có thể gia hạn thêm 03 tháng.

2.    Hợp đồng cam kết giữ chỗ nhận quyền sử dụng đất cho lô đất có mã B1.B2-11.028 tại dự án Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư. Trong hợp đồng có nêu Cty CP Kita Land có ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0019/2019/HDHTKD/Kita Land-Trung Nam với Cty CP Trung Nam, theo hợp đồng này thì Cty CP Kita Land được chia các sản phẩm từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư Trung Nam (trong đó có lô đất của tôi). Cty CP Kita Land cam kết trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cam kết với tôi (và có thể gia hạn tối đa không quá 03 tháng), tôi sẽ được nhận chuyển nhượng lô đất.

Cả hai Hợp đồng nêu trên đều đã hết hạn trước ngày 01/01/2020, từ tháng 12/2019 đến nay tôi đã gửi 04 đơn thư tới Cty CP Kita Land cũng như Cenland yêu cầu chấm dứt đúng như các điều khoản đã ký, ngoài ra cũng đã trực tiếp làm việc (có lập biên bản) với Cty CP Kita Land và Cenland. Tuy nhiên cho đến nay, Cty CP Kita Land vẫn chây ỳ chưa giải quyết việc chấm dứt 02 hợp đồng cho tôi cũng như không đưa ra được bất cứ đề xuất nào cụ thể cho việc chấm dứt hợp đồng. Kita Land chỉ một mực đưa ra yêu cầu khách hạn phải gia hạn hợp đồng 

Qua sự việc nói trên thấy rằng CDT Kita Land đã không coi trọng uy tín của mình, ngang nhiên coi các điều khoản cam kết trong HĐ đã ký không có giá trị. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho bản thân tôi cũng như các khách hàng khác khi làm việc với Kita Land.

Trong Binh NGUYEN