Vạn Lý Trường Thành - Bức tường dài 6690km(Tính 18/1/2019)
Vạn Lý Trường Thành - Bức tường dài 6690km(Tính 18/1/2019)
Con sông dài nhất - Sông Nile, dài 6695km
Con sông dài nhất - Sông Nile, dài 6695km
Hồ nước sâu nhất - Hồ Bailka ở Nga, sâu 1637m
Hồ nước sâu nhất - Hồ Bailka ở Nga, sâu 1637m
Đỉnh núi cao nhất - Ngọn Everest ở biên giới Nepal - Trung Quốc  cao 8848m
Đỉnh núi cao nhất - Ngọn Everest ở biên giới Nepal - Trung Quốc cao 8848m
Hành trình đường sắt dài nhất mà không đổi tàu - Moscow, Nga Pyongyang, Triều Tiên(10214km)
Hành trình đường sắt dài nhất mà không đổi tàu - Moscow, Nga Pyongyang, Triều Tiên(10214km)
Ga đường sắt rộng nhất tính theo số sân ga - Ga Grand Central Termirnal tại thành phố New York, Mỹ (44 ga)
Ga đường sắt rộng nhất tính theo số sân ga - Ga Grand Central Terminal tại thành phố New York, Mỹ (44 ga)
Ga đường sắt dài nhất - Gorakhpur junction tại Uttar Pradesh, Ấn Độ, dài 1366,33m
Ga đường sắt dài nhất - Gorakhpur junction tại Uttar Pradesh, Ấn Độ, dài 1366,33m
Cây cầu dài nhất - Cầu Đan Dương, Côn Sơn tại Trung Quốc, dài 164km
Cây cầu dài nhất - Cầu Đan Dương, Côn Sơn tại Trung Quốc, dài 164km
Loài chim lớn nhất - Đà điểu, con đực trưởng thành có thể cao đến 2,75m và nặng hơn 150 kg
Loài chim lớn nhất - Đà điểu, con đực trưởng thành có thể cao đến 2,75m và nặng hơn 150 kg
Con tàu bệnh viện lớn nhất - United states Naval ships Mercy and Comfort dài 272.5m, rộng 32.3m(Chụp tại Nha Trang, chuyến thăm 17/5/2018
Con tàu bệnh viện lớn nhất - United states Naval ships Mercy and Comfort dài 272.5m, rộng 32.3m(Chụp tại Nha Trang, chuyến thăm 17/5/2018)
Động vật lớn nhất - tính theo trọng lượng, Cá heo xanh, nặng 190000 kg
Động vật lớn nhất - tính theo trọng lượng, Cá heo xanh, nặng 190000 kg
Tham khảo Matteo Colombo/Msn