Dòng sự kiện

Trái phiếu bất động sản là công cụ đang được nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp như Novaland, TTC Land, TNR... và sắp tới là trái phiếu doanh nghiệp của Vinhomes.
Đầu tư, mua bán Shophouse và những vấn đề cần bàn về Shophouse để giảm bớt rủi ro và quản lý tốt đồng vốn người mua nhà.