TP.HCM: “Mạnh tay” với tội phạm đất đai - Ảnh 1

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản.

Đặc biệt, UBND thành phố giao giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố. Xây dựng, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Bộ tài nguyên & môi trường