Hà Trần

Hà Trần

Chi tiết, hiện trạng 22 khu đất đấu giá, đầu thầu năm 2020 của Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua danh mục dự án có sử dụng đất  kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Trong đó, lĩnh vực du lịch, thương mại có 22 khu đất cụ thể gồm 3 khu đấu thầu và 19 khu đấu giá.

Chi tiết, hiện trạng 22 khu đất đấu giá, đầu thầu năm 2020 của Bà Rịa – Vũng Tàu - 1

CafeLand - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua danh mục dự án có sử dụng đất  kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Trong đó, lĩnh vực du lịch, thương mại có 22 khu đất cụ thể gồm 3 khu đấu thầu và 19 khu đấu giá.

Chi tiết, hiện trạng 22 khu đất đấu giá, đầu thầu năm 2020 của Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1

Vườn Thú Hoang dã và khu du lịch nghỉ dưỡng (Vườn thú Safari) có diện tích 627,6ha tại xã Bưng Riềng và xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Chưa thực hiện cắm mốc).

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch phức hợp với các hoạt động tham quan đời sống động vật rừng hoang dã và các sản phẩm dịch vụ du lịch lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống; các dịch vụ giải trí trên biển: tắm biển, bơi, lặn, thể thao, giải trí trên biển...

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: 530,68ha đã đưa ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ theo QĐ 3798/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất thương mại - dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định 3764/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất du lịch; Sở Du lịch đang tổ chức lập QH phân khu 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh có diện tích 2.400ha Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ và TP. Bà Rịa (Chưa thực hiện cắm mốc).

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu nghỉ dưỡng tích hợp đầy đủ các sản phẩm du lịch cho nhiều đối tượng như: khu Đài tưởng niệm, Đường xe lửa tham quan Núi Dinh, khu resort nghỉ dưỡng, khu khách sạn, nhà hàng cao cấp 4 sao, 5 sao, Trung tâm hội nghị, tổ chức tiệc cưới...

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: 688ha đã đưa ra khỏi lâm phần theo QĐ 573/QĐ-UBND ngày 14/10/2008: quy hoạch sử dụng đất: đất rừng phòng hộ (NQ 117/NQ- CP ngày 6/9/2018).

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3762/QĐ-UBND và số 3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng: chưa phê duyệt QH 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Khu nghỉ dưỡng dịch vụ thương mại Cỏ May có diện tích 85ha tại Phường Phước Trung, TP.Bà Rịa.

Mục tiêu và quy mô dự án: khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại cao cấp cho chức năng chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Về quy hoạch xây dựng: chưa phê duyệt QH 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Khu đất One Opera Complex có diện tích 4ha tại Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp đa chức năng và là khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội thảo, hội nghị quốc tế, TTTM, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí...

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH 1/500 đã phê duyệt số 3410/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND TP.VT; VB chủ trương đấu giá: 2671/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh; Dự kiến số tiền: 1.191 tỷ đồng.

Khu đất Cụm 5 có diện tích 2,76ha tại Phường 1, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp Chung cư, dịch vụ thương mại cao cấp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất ở, đất thương mại dịch vụ

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất: TMDV + đất ở; QH 1/2000: QĐ 1726/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh; VB chủ trương đấu giá: 279/QĐ- UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh.

Khu du lịch Mũi Nghinh Phong có diện tích 21,7ha tại Phường 2, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại cao cấp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QH 1/2000 Núi Lớn Núi Nhỏ số 3421/QĐ-UBND ngày 16/12/2019; VB chủ trương đấu giá: 645/CV-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất tại phường Thắng Tam có diện tích 937,3m2 tại Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư phát triển khu dịch vụ du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QH 1/2000 khu Bãi Sau 1955/QĐ-UBND ngày 06/12/1993 của UBND tỉnh; VB chủ trương đấu giá: 8916/CV-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh.

Khu đất số 3 nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công Thương, phía Đông đường 3/2 có diện tích 1,5ha tại Phường 10, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: đất dịch vụ du lịch tổng hợp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 131/12/20119 của UBND tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất: TMDV; VB chủ trương đấu giá: QĐ số 3567/QĐ-UBND ngày 06/10/2005.

Khu đất 2,46HA (thu hồi từ dự án của công ty An Lộc Sơn) có diện tích 2,46ha tại Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất ban quản lý rừng phòng hộ. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QH 1/2000 KDL và dân cư ven biển Bến Cát HT số 787/QĐ- UBND ngày 21/4/2015; VB chủ trương đấu giá: QĐ số 2152/QĐ-UBND ngày 22/8/2019; Dự kiến số tiền: 35 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích 16.6 tại xã Bưng Riềng có diện tích 18,95ha xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch cao cấp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất bãi bồi ven biển. Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đang kêu gọi đầu tư du lịch thương mại - dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; VB chủ trương đấu giá: QĐ số 12405/QĐ-UBND ngày 29/11/2019; Dự kiến số tiền 63 tỷ đồng.

Dự án đầu tư khách sạn trung tâm Côn Sơn tại huyện Côn Đảo HH2.3 có diện tích 1,35ha.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại - dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ giao đất số 2888/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh; Dự kiến số tiền: 271,3 tỷ đồng.

Khu đất HH Côn Sơn có diện tích 1,21ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Tổ hợp Khách sạn du lịch, thương mại. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ giao đất số 3109/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất khách sạn 2.6 Côn Sơn có diện tích 0,9ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ số 3483/QĐ-UBND ngày 6/12/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất ks 2.1 Côn Sơn có diện tích 0,77ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; Quyết định giao đất số: 3435/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất KS 2.7 Côn Sơn có diện tích 0,63ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; Văn bản số 11245/UBND- VP ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh.

Khu HH1.3 Võ Thị Sáu, Trần Phú có diện tích 806,3m2 tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nuớc quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ I010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ giao đất số 1906/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh.

Khu KS 2.4 tại trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo có diện tích 1,39ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh.

Khu đất đấu giá Nhà hàng Ẩm thực có diện tích 615,7m2 tại TT Long Hải, huyện Long Điền.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý. Hiện trạng: có xây dụng công trình. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh.

Khu đất 30ha tại khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải có diện tích 30ha tại TT Long Hải, huyện Long Điền.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý. Hiện trạng: Đất trống. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh.

Lô đất kho hải sản Long Hải cũ có diện tích 0,44ha tại TT Long Hải, huyện Long Điền.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

Khu đất thu hồi của Công Ty Cổ Phần Thành Chí tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền có diện tích 0,67ha.

Mục tiêu và quy mô dự án đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất thu hồi của Tổng Công Ty Mía Đường tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền có diện tích 0,76ha.

Mục tiêu và quy mô dự án đầu tư dịch vụ đô thị. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh; Dự kiến số tiền 38 tỷ đồng

Nguoonf: Cafeland

0

Bình luận

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 665 m2 “đất vàng” 69 Nguyễn Du - Hà Nội bị bán sai quy định

Theo Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm 31/10/2020, nếu chưa thực hiện được việc thu hồi thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.  Xem thêm
Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 665 m2 “đất vàng” 69 Nguyễn Du - Hà Nội bị bán sai quy định - 1

TP.HCM quyết dẹp chung cư mini "trá hình"

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có công văn gửi các UBND quận, huyện về việc tăng cường kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ.  Xem thêm
TP.HCM quyết dẹp chung cư mini "trá hình" - 1

Rót tiền đầu tư vào vàng, tiết kiệm hay bất động sản?

Trong bối cảnh thị trường biến động, nhiều kênh thế ngôi cho nhau, nhiều nhà đầu tư (NĐT) băn khoăn không biết nên rót tiền vào đâu để sinh lời ổn định?  Xem thêm
Rót tiền đầu tư vào vàng, tiết kiệm hay bất động sản? - 1

Chuyên gia "mách nước" cho những nhà đầu tư BĐS đang giữ tiền mặt

Thực tế có khá nhiều nhà đầu tư (NĐT) có tiền nhưng phân vân không biết bỏ tiền vào lúc này hay chờ đợi thêm.  Xem thêm
Chuyên gia "mách nước" cho những nhà đầu tư BĐS đang giữ tiền mặt - 1

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo, người dân TPHCM rủ nhau vào ở để trải nghiệm

Nhiều khách sạn 5 sao hoặc 4 sao ở TPHCM đang có giá phòng rẻ chưa từng thấy. Tận dụng mức giá hời này, nhiều người dân đã đặt phòng vào ở để được trải nghiệm đẳng cắp 5 sao. Không ở nhà mà vào khách sạn 5 sao ở  Xem thêm
Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo, người dân TPHCM rủ nhau vào ở để trải nghiệm - 1

Mua vàng hay chờ giá bất động sản giảm?

Mặc dù nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19, nhiều nhà đầu tư và người dân vẫn quan tâm rất lớn đến hai kênh đầu tư phổ biến nhất và vàng và bất động sản.  Xem thêm
Mua vàng hay chờ giá bất động sản giảm? - 1

Kiên Giang sẽ thanh tra việc chuyển đổi condotel thành nhà ở

Tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh qui hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án condotel nói riêng để xử lí, khắc phục sai phạm (nếu có).  Xem thêm
Kiên Giang sẽ thanh tra việc chuyển đổi condotel thành nhà ở - 1

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ qui định nộp trực tiếp phí bảo trì chung cư cho chủ đầu tư

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ qui định nộp trực tiếp phí bảo trì chung cư cho chủ đầu tư  Xem thêm
Bộ Xây dựng đề xuất bỏ qui định nộp trực tiếp phí bảo trì chung cư cho chủ đầu tư - 1

Mặt bằng kinh doanh cho thuê ở các tuyến phố lớn đìu hiu, giá thuê lao dốc vì dịch Covid-19

Mặt bằng kinh doanh cho thuê chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bùng phát trở lại. Nhiều mặt bằng cho thuê ở các tuyến phố lớn tại Tp.HCM phải đóng cửa tạm thời, nhiều mặt bằng khác rơi vào cảnh đìu hiu, khó kiếm khách thuê trong khoảng thời gian dài.  Xem thêm
Mặt bằng kinh doanh cho thuê ở các tuyến phố lớn đìu hiu, giá thuê lao dốc vì dịch Covid-19 - 1

Bỏ cuộc chạy đua mua chung cư mới đã bị đẩy giá lên quá cao, khách mua căn hộ đẹp đã qua sử dụng thấp hơn cả tỷ đồng

Có một thực tế hết sức bi hài đang diễn ra trên thị trường căn hộ chung cư hiện nay là giá chung cư vừa đi vào sử dụng từ 3-5 năm liên tục giảm trong khi mặt bằng giá căn hộ mới thi nhau bị đẩy lên quá cao.  Xem thêm
Bỏ cuộc chạy đua mua chung cư mới đã bị đẩy giá lên quá cao, khách mua căn hộ đẹp đã qua sử dụng thấp hơn cả tỷ đồng - 1

Alphanam: Dọn lỗ chưa xong, chọn "đường vòng" lấy dự án?

Mấy năm gần đây, Tập đoàn Alphanam của đại gia Nguyễn Tuấn Hải chuyển hướng mạnh mẽ về lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên thua lỗ kéo dài trước đó, đã là trở ngại lớn Alphanam. Để có thể phát triển hàng chục các các dự án lớn nhỏ tại nhiều tỉnh thành, thâu  Xem thêm
Alphanam: Dọn lỗ chưa xong, chọn "đường vòng" lấy dự án? - 1

Công trình xây dựng sẽ bị dừng thi công nếu lơ là biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 6/8, Sở Xây dựng TPHCM có chỉ đạo về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  Xem thêm
Công trình xây dựng sẽ bị dừng thi công nếu lơ là biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - 1

Rót tiền đầu tư vào vàng, tiết kiệm hay bất động sản?

Trong bối cảnh thị trường biến động, nhiều kênh thế ngôi cho nhau, nhiều nhà đầu tư (NĐT) băn khoăn không biết nên rót tiền vào đâu để sinh lời ổn định?  Xem thêm
Rót tiền đầu tư vào vàng, tiết kiệm hay bất động sản? - 1

Người mua bất động sản ngày càng trở nên thận trọng

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư (NĐT) trở nên đắn đo, thận trọng hơn khi cho rằng tiền mặt vẫn là vua lúc này.  Xem thêm
Người mua bất động sản ngày càng trở nên thận trọng - 1

“Đất vàng" mặt phố Hà Nội, TP.HCM tiếp tục "mất giá", giảm tới 16%

Giá thuê nhà mặt phố, nhà riêng tiếp tục giảm tại nhiều quận huyện ở hai thành phố Hà Nội, TP.HCM. Trong đó, tại TP.HCM giảm tới 16% so với quý trước.  Xem thêm
“Đất vàng" mặt phố Hà Nội, TP.HCM tiếp tục "mất giá", giảm tới 16% - 1

Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (Long Biên) nhiều năm vẫn là khu đất trống: Bất thường trong việc cho thuê đất?!

Liên quan đến việc dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực nhiều năm nay vẫn chỉ là khu đất trống. UBND phường Thượng Thanh cho biết nguyên nhân là do vướng mắc trong công tác GPMB tại phần đất cho bà Lương Thị Thùy Liên thuê. Tìm hiểu rõ hơn, PV nhận thấy nhiều bất thường trong hợp đồng cho thuê đất này?!  Xem thêm
Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (Long Biên) nhiều năm vẫn là khu đất trống: Bất thường trong việc cho thuê đất?! - 1

Admin Diễn đàn Bất động sản VN "phản pháo" về lùm xùm tố "lùa gà", "đa cấp"

Mới đây, admin Diễn đàn bất động Việt Nam - một cộng đồng có quy mô hơn 100 nghìn thành viên đã "bất ngờ" bị một tạp chí trong lĩnh vực bất động sản tố "lùa gà", "đa cấp".  Xem thêm
Admin Diễn đàn Bất động sản VN "phản pháo" về lùm xùm tố "lùa gà", "đa cấp" - 1

Vinhomes lập kỷ lục mới với The Origami: 2.400 căn hộ được đăng ký mua chỉ trong 3 ngày

Ngay sau khi ra mắt, dự án The Origami (Vinhomes Grand Park, Q9, TP.HCM) lập tức trở thành sự kiện mới của thị trường bất động sản phía Nam khi 2.400 căn hộ được đăng ký đặt mua chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày.  Xem thêm
Vinhomes lập kỷ lục mới với The Origami: 2.400 căn hộ được đăng ký mua chỉ trong 3 ngày - 1

Tp.HCM xuất hiện căn hộ hạng sang có giá siêu đắt đỏ

Theo danh sách dự án đủ điều kiện bán hàng, dự án Spirit of Saigon có đơn giá trên m2 sàn xây dựng là 216 triệu đồng/m2.  Xem thêm
Tp.HCM xuất hiện căn hộ hạng sang có giá siêu đắt đỏ - 1

4 sai lầm mà hơn 70% người mua nhà đều mắc phải

Những sai lầm cũng là bài học kinh nghiệm cho những người mua nhà còn thiếu kinh nghiệm trong giao dịch, mua bán BĐS.  Xem thêm
4 sai lầm mà hơn 70% người mua nhà đều mắc phải - 1

3 lưu ý dành cho người mua nhà quan tâm đến những dự án do ngân hàng phát mãi

Không nằm ngoài vòng xoáy khó khăn của Covid-19, nhiều ngân hàng cũng đang trầy trật rao bán nhiều tài sản BĐS giá rẻ. Dưới đây là những lưu ý dành cho người mua nhà quan tâm đến những dự án được phát mãi bởi ngân hàng.  Xem thêm
3 lưu ý dành cho người mua nhà quan tâm đến những dự án do ngân hàng phát mãi - 1

Khối tài sản gần 4,2 tỷ USD của Tập đoàn Novaland có những gì?

Theo báo cáo tài chính của Novaland vừa công bố, tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 98.780 tỷ đồng (tương đương gần 4,2 tỷ USD), tăng gần 10% so với cuối năm 2019.  Xem thêm
Khối tài sản gần 4,2 tỷ USD của Tập đoàn Novaland có những gì? - 1

Khách hàng 'tưởng lợi hóa thiệt' ở dự án Precia

Đưa ra gói thanh toán mua nhà với việc khách hàng vay ngân hàng để trả tiền mua nhà, chủ đầu tư sẽ trả lãi ngân hàng 2 năm đầu tới khi nhận nhà cho khách hàng. Khách hàng tưởng rằng đây là chính sách tốt cho mình nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược.  Xem thêm
Khách hàng 'tưởng lợi hóa thiệt' ở dự án Precia - 1

Làn sóng trả mặt bằng lần 2 ở Hà Nội: Khi đất vàng cũng... “bật khóc”

Được mệnh danh là “đất vàng”, có giá thuê đắt đỏ bậc nhất Hà Nội thế nhưng các cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc... đã đồng loạt đóng cửa, treo biển sang nhượng.  Xem thêm
Làn sóng trả mặt bằng lần 2 ở Hà Nội: Khi đất vàng cũng... “bật khóc” - 1

Ì ạch cải tạo chung cư cũ: Nhà đầu tư đang... bất lực

Chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội có gần 1.500 chung cư cũ đang tồn tại, trong đó có 6 nhà thuộc diện nguy hiểm cấp D, 200 nhà xuống cấp, hư hỏng cấp C. (Ảnh: Khu tập thể Thanh Xuân Bắc)  Xem thêm
Ì ạch cải tạo chung cư cũ: Nhà đầu tư đang... bất lực - 1

Bộ Xây dựng: Quý II/2019, giá nhà vẫn tăng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý II, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM tăng lần lượt là 0,16% và 0,25% so với quý trước bất chấp những ảnh hưởng của covid-19 với thị trường BĐS.  Xem thêm
Bộ Xây dựng: Quý II/2019, giá nhà vẫn tăng - 1

Bỏ cuộc chạy đua mua chung cư mới đã bị đẩy giá lên quá cao, khách mua căn hộ đẹp đã qua sử dụng thấp hơn cả tỷ đồng

Có một thực tế hết sức bi hài đang diễn ra trên thị trường căn hộ chung cư hiện nay là giá chung cư vừa đi vào sử dụng từ 3-5 năm liên tục giảm trong khi mặt bằng giá căn hộ mới thi nhau bị đẩy lên quá cao.  Xem thêm
Bỏ cuộc chạy đua mua chung cư mới đã bị đẩy giá lên quá cao, khách mua căn hộ đẹp đã qua sử dụng thấp hơn cả tỷ đồng - 1

Có 2 tỷ đồng nên đầu tư gì vào thời điểm này?

Trả lời trên Zing.vn, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng nếu có 2 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư nên để 1 tỷ mua vàng, 1 tỷ còn lại gửi tiết kiệm hoặc đầu tư bất động sản. Nếu đã có tiền gửi tiết kiệm rồi thì 1 tỷ mua vàng, 1 tỷ đầu tư bất động sản.  Xem thêm
Có 2 tỷ đồng nên đầu tư gì vào thời điểm này? - 1

Doanh nghiệp BĐS lên kịch bản ứng phó với tình huống mới

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản vẫn đang gặp nhiều vấn đề, trong đó bên ngoài là dịch bệnh, còn bên trong là những vấn đề liên quan đến chính sách, lệch pha cung cầu,… Ngay trong giai đoạn COVID-19 lực cầu vẫn có nhưng nguồn cung thì rất hạn chế.  Xem thêm
Doanh nghiệp BĐS lên kịch bản ứng phó với tình huống mới - 1

Condotel Đà Nẵng khó có sự phục hồi vào cuối năm nay

Đánh giá về triển vọng bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối năm, DKRA cho rằng nguồn cung condotel có thể sẽ khan hiếm, sức mua chung rất thấp và khó có sự phục hồi rõ nét vào cuối năm.  Xem thêm
Condotel Đà Nẵng khó có sự phục hồi vào cuối năm nay - 1
Thông báo
vừa bình luận bài viết