Theo bản cáo bạch niêm yết, Tập đoàn Vingroup đang tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu toàn Tập đoàn. Theo đó Vinhomes là công ty chịu trách nhiệm toàn bộ mảng đầu tư, phát triển và kinh doanh BĐS nhà ở, văn phòng và các hạng mục liên quan. Các hoạt động kinh doanh BĐS của Vingroup cũng như của các công ty con/công ty liên kết của Vingroup sẽ được chuyển giao và tập trung cho Vinhomes.

Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Vinhomes là tập trung phát triển các dự án BĐS nhà ở và BĐS thương mại phức hợp (không bao gồm BĐS bán lẻ/TTTM). Các dự án BĐS nhà ở của Vinhomes được nhận diện dưới hai thương hiệu chính là “Vinhomes” và “VinCity”:

Theo BCTC hợp nhất Quý III/2019 của Vinhomes, dư nợ vay của Vinhomes là 29.425 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 8.745 tỷ đồng và vay dài hạn là 20.680 tỷ đồng. Trong cơ cấu vay nợ của Vinhomes, tỷ trọng lớn nhất là trái phiếu phát hành với tổng dư nợ là 18.163 tỷ đồng, chiếm 61,7% tổng dư nợ vay; xếp thứ hai là vay từ các đối tác doanh nghiệp, các bên có liên quan với tổng dư nợ là 6.190 tỷ đồng, chiếm 21% tổng dư nợ; cuối cùng là vay nợ ngân hàng với 5.071 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng dư nợ.

Vay nợ ngân hàng của Vinhomes gồm 3.700 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.371 vay dài hạn. Toàn bộ các khoản vay ngân hàng của Vinhomes là do ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp. Đối với khoản vay ngắn hạn, toàn bộ gốc vay được hoàn trả vào ngày 19/7/2019 với lãi suất cho vay 10,35%/năm, tài sản đảm bảo khoản vay là quyền phát triển dự án, khoản phải thu, số dư tài khoản, cổ phần và các tài sản đảm bảo khác. Đối với khoản vay dài hạn, toàn bộ gốc vay được hoàn trả vào ngày 18/1/2021, lãi suất kỳ đầu tiên là 10%/năm, tài sản đảm bảo là phần vốn góp của Công ty Sinh Thái trong Công ty Đô thị Gia Lâm.

Ngoài việc cấp tín dụng cho Vinhomes, CTCP Chứng khoán Kỹ thương - là công ty con trực thuộc Techcombank, là đơn vị tư phát hành phần lớn trái phiếu cho Vinhomes. Trong tổng số 18.163 tỷ đồng trái phiếu phát hành của Vinhomes, chỉ có 797 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán KB Việt Nam là đơn vị tư vấn phát hành; còn lại toàn bộ 17.366 tỷ đồng, chiếm 95,6% tổng số giá trị trái phiếu phát hành là do CTCP Chứng khoán Kỹ thương tư vấn phát hành.

TCDN
Việt Đặng