Hà Nội ban hành bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2025 - Ảnh 1
Quyết định quyết định về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng từ 1/1/2020 - 31/12/2024.

Tải Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tại đây !