Thêm nữa mới đây, nhiều người mua nhà tại dự án Thanh Hà cho biết cũng không được phép xây dựng nhà cửa trên đất đã mua tại dự án và phải chờ cho đến khi  chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục phê duyệt.

Vậy với thời điểm hiện tại đã nên vào tiền đầu tư tại Thanh Hà hay chờ thêm nữa ah?