Số tiền phí bảo trì của 748 căn hộ lên tới gần 30 tỉ đồng đang bị chủ đầu tư
Số tiền phí bảo trì của 748 căn hộ lên tới gần 30 tỉ đồng đang bị chủ đầu tư "om" và gửi ngân hàng thành viên của TNG với mức lãi xuất thấp gây bức xúc.

Độc giả có thể cho Ý KIẾN BÌNH LUẬN phía dưới bài viết hoặc có thể tạo bài viết mới CLICK TẠI ĐÂY!

FB NamPhong
Tuộc Bạch