Được biết khách hàng đã đầu tư condotel vào dự án A đã không nhận được lợi nhuận như chủ đầu tư cam kết.

Là đại gia trong ngành bất động sản, tập đoàn X đã đang và sẽ triển khai hàng nghìn đơn vị condotel.  Đến cả "Ông lớn" còn không giữ được chữ tín, tương lai nào cho condotel ?

Hiện đang là thời điểm "nhạy cảm" của loại hình đầu tư condotel, quyền lợi về lâu dài của khách mua chưa được xác định rõ ràng do vướng khung pháp lý. Dính bê bối "lời nói giói bay" liên quan đến condotel tại thời điểm này, có thể các dự án condotel mà tập đoàn này đang triển khai tại khắp cả nước sẽ khó bán hơn.