Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa: Cho phép giao dịch nhà đất trở lại - Ảnh 1
mini home