Tôi có một khoản tiền  tiết kiệm VND đang gửi ở Ngân hàng để lấy lãi hàng tháng, lãi suất 7%/năm.  Gần đây, tôi thấy nhiều tin tức kinh tế thế giới tiêu cực, giá vàng thì tăng nhanh, bệnh dịch  Covid-19 đang hoành hành ảnh hưởng rất nhiều ngành nghề kinh tế. Liệu tôi có nên rút tiền khỏi ngân hàng để mua nhà đất để cho an toàn hay không?