Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYỀN LỢI NGƯỜI MUA NHÀ

Nếu không có quy định nào của pháp luật về việc ngưng giao dịch của người dân đã mua nhà tại các dự án trên thì phải gỡ bỏ việc "tạm ngưng", để người dân thực hiện các giao dịch bình thường.