Tin tức, bài viết mới nhất về: QUẢN LÍ CHUNG CƯ

Trong thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một số trường hợp mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư các dự án xây dựng chung cư, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.
Tranh chấp, giữa chủ đầu tư và người mua nhà là vấn đề muôn thủa thường xảy ra tại các chung cư, nhà ở,... nhưng mâu thuẫn giữa cư dân và ban quản trị thậm chí với ban quản trị do chính dân bầu ra thì...... Mọi người gọi là cuộc "nội chiến" chung cư...