Tin tức, bài viết mới nhất về: ORCHARD GARDEN

Theo tờ Tuoitre, hôm nay 8/1, Sở Tài nguyên và môi trường phải rà soát cơ sở pháp lý việc ngưng các giao dịch của người mua nhà và báo cáo UBND TP.HCM