Tin tức, bài viết mới nhất về: KỶ LỤC THẾ GIỚI

Tiếp tục Seri tuyển tập các kỷ lục trên thế giới tự nhiên và nhân tạo
Trang Matteo Colombo tổng hợp các công trình, địa danh sở hữu những cái nhất trên Thế giới.