Tin tức, bài viết mới nhất về: DỰ ÁN TERRA AN HƯNG

S.W.O.T = Strength(điểm mạnh) + Weakness(điểm yếu) + Oppotunities(cơ hội) + Threat( rủi ro).