Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐẤT TP.HCM

Đến năm 2020, đất ở tại đô thị sẽ tăng lên 24.060 ha.