Tin tức, bài viết mới nhất về: CĂN HỘ Ở THỦ THIÊM

Giá bán, giá thuê không kinh doanh được tính bằng giá bán tái định cư nhân với 1,8 lần.