Ông Phan Công Chánh trả lời PV Trần Quỳnh Như - VTV
Ông Phan Công Chánh trả lời PV Trần Quỳnh Như - VTV

PV: Anh thấy thách thức và thuận lợi gì cho những chủ doanh nghiệp khi phải dạt về tỉnh như hiện nay?

ông Phan Công Chánh: Thách thức lớn chứ: nguồn vốn để phát triển, phân khúc sản phẩm mới, gu khách hàng, dung lượng thị trường, bán hàng...Một hàm nhiều tham số mà tham số nào cũng đầy thách thức.

Còn thuận lợi ư? Thuận lợi chính là trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung tại SG như hiện tại, nhiều khi ra quyết định tiến quan về các tỉnh, về biển, về núi là một quyết định “sinh tử”, định hướng luôn con đường cho doanh nghiệp mình trong thập kỷ tới. Với bối cảnh “sau lưng là tường” như vậy, sẽ là một áp lực lớn để doanh nghiệp hoặc “nở hoa”, hoặc “bế tắc”. Nhiều khi kỳ tích sẽ xuất hiện từ một bối cảnh như vậy.

Tiếc tiền đầu tư cho bản thân là một quyết định sai lầm của tất cả sai lầm

PV: Còn nhà đầu tư bất động sản cá nhân thì sao?

ông Phan Công Chánh: Nguồn lực còn hạn chế, phải tìm đội tìm nhóm, đầu tư vào cái đầu để đưa ra lựa chọn đúng đắn vì một lựa chọn sai cũng làm công sức đổ sông đổ bể. Tiếc tiền đầu tư cho bản thân là một quyết định sai lầm của tất cả sai lầm.

 

FB Phan Cong Chanh