Sự kiện: Làm thế nào mua được nhà ở Hà Nội?

Vợ làm kế toán, chồng làm xây dựng, tiết kiệm được 200 triệu và hai vợ chồng bắt đầu hành trình để mua nhà Hà Nội.