Cộng đồng

Đất ở 3 đời không giấy tờ, đóng tiền sử dụng thế nào?

Henie Dang
Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, một số trường hợp, khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì người dân phải đóng tiền sử dụng đất.

Homestay làm từ vật liệu tự nhiên thân thiện môi trường

Gần 4 tháng không tìm "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"