Chậm cấp Sổ đỏ phạt tới 01 tỷ đồng
 

Theo Điều 26 Nghị định 102/2014/NĐ-CP việc chậm cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

- Đối tượng bị xử phạt: Tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở (tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán)

- Thời gian chậm cấp giấy chứng nhận được tính kể từ ngày bàn giao nhà ở, đất ở.

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền.

- Mức phạt: Mức phạt chậm cấp giấy chứng nhận sẽ phụ thuộc vào thời gian và số lượng hộ gia đình, cá nhân bị chậm cấp, cụ thể:

Điều kiện

Mức phạt

Thời gian chậm

Số lượng hộ gia đình, cá nhân bị chậm cấp sổ

1

Từ 03 đến 06 tháng

Dưới 30 hộ gia đình, cá nhân

Từ 10 - 30 triệu đồng

Từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 30 - 50 triệu đồng

Từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên

Từ trên 50 - 100 triệu đồng

2

Từ trên 06 tháng đến 09 tháng

Dưới 30 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 30 - 50 triệu đồng

Từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 50 - 100 triệu đồng

Từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên

Từ trên 100 - 300 triệu đồng

3

Từ trên 09 tháng đến 12 tháng

Dưới 30 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 50 - 100 triệu đồng

Từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 100 - 300 triệu đồng

Từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên

Từ trên 300 - 500 triệu đồng

4

Từ trên 12 tháng

Dưới 30 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 100 - 300 triệu đồng

Từ 30 đến dưới 100 hộ gia đình, cá nhân

Từ trên 300 - 500 triệu đồng

Từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên

Từ trên 500 -  01 tỷ đồng

Lưu ý:

- Mức phạt trên chỉ áp dụng với tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán.

- Không áp dụng với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chậm cấp Sổ đỏ bị phạt tới 01 tỷ đồng (Ảnh minh họa)
Chậm cấp Sổ đỏ bị phạt tới 01 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Trường hợp khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm Sổ đỏ tại cơ quan Nhà nước nhưng bị chậm cấp sổ thì không xử lý vi phạm hành chính theo quy định trên mà quy định như sau:
 

Cách xử lý khi Nhà nước chậm cấp Sổ đỏ
 

Thời hạn cấp Sổ đỏ

- Không quá 30 ngày (với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa…thì không quá 40 ngày, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) và không tính các thời gian sau:

+ Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

+ Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Khi quá thời hạn trên mà cơ quan cấp giấy chứng nhận không giải quyết hoặc không trả lời thì có thể khiếu nại hoặc khởi kiện.

Cán bộ, công chức sẽ bị xử lý thế nào?

Nếu cán bộ, công chức có nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà có hành vi vi phạm sẽ bị xử kỷ luật.

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008 thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cán bộ, công chức sẽ chịu một trong những hình thức kỷ luật.

Hình thức xử lý kỷ luật với cán bộ:
Theo khoản 1 Điều 78 Luật Cán bộ, công chức 2008, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan thì cán bộ phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau:
- Khiển trách;
- Cảnh cáo;
- Cách chức;
- Bãi nhiệm.
Lưu ý: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

Kết luận: 

- Tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân có thể bị xử phạt tới 01 tỷ đồng.

- Cán bộ, công chức có nhiệm vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận nếu có vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức.

 

Luat Việt Nam